Ćwiczenia

Czasowniki francuskie i ich koniugacje w trybie « Indicatif »

Tryb oznajmujący jest najczęściej używanym trybem w języku francuskim. Pozwala opisywać – przy użyciu wszystkich czasów – codzienne zdarzenia, co do których mamy pewność lub uważamy je za pewne. To tryb stosowany w twierdzeniach na temat rzeczywistego świata.